Επιστημονικά δεδομένα, δράσεις, εκδηλώσεις και απόψεις από τον καθηγητή Ευθύμη Λέκκα

private information

Επικοινωνία με την κοινότητα του ΕΚΠΑ για επιστημονικά επιτεύγματα, δράσεις, εκδηλώσεις και απόψεις του καθηγητή Ευθύμη Λέκκα, Προέδρου Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ.

Top of page